Przedszkole nr 5 w Turku

w naszym przedszkolu posiłki przygotowywane są tylko z naturalnych składników

dla rodziców

 

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Do pobrania:

 


 

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia,
wielu radosnych chwil
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
wypełnionych pachnącą choinką i prezentami.
Oby te święta dawały radość i odpoczynek,
a także nadzieję, że zbliżający się
Nowy Rok 2021
przyniesie dużo zdrowia i radości.

 Rodzicom, dzieciom
i Ich bliskim
życzy Dyrekcja oraz
Pracownicy Przedszkola

 


 

 

Szanowni Rodzice!

Słówka poznane przez dzieci na zajęciach z języka angielskiego będą umieszczane na stronie “dla dzieci”.

 

 


 

 


 

List do Rodziców

Drodzy Rodzice!

 

Cieszymy się, że Państwa dziecko  będzie uczęszczało do naszego Przedszkola. W pracy wychowawczej uczymy naszych podopiecznych wartości takich, jak: prawda, dobro, przyjaźń, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju,  w przedszkolu zostały wprowadzone procedury z którymi prosimy zapoznać się i przestrzegać zawartych tam zapisów (procedury i oświadczenia umieszczone są na stronie internetowej przedszkola w zakładce dla rodziców).

Proszę o wydrukowanie  i czytelne podpisanie zawartych oświadczeń, dostarczenie ich do piątku  tj. do 28.08.2020 r. do godz. 15.00  w wejściu do przedszkola pozostawić w wyznaczonych pojemnikach.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi procedurami przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola
w związku z ograniczoną liczbą osób mogących przebywać w przestrzeni wspólnej.

W pierwszym dniu proszę przyprowadzić dziecko do przedszkola pomiędzy godziną 6.00 a 8.00. Należy zabrać miękkie obuwie na zmianę oraz ubranie na zmianę zapakowane w worek foliowy. Dziecko nie może przynieść ulubionej zabawki. Będziemy z radością oczekiwać na to spotkanie. Zależy nam, aby nasza współpraca z rodzicami zapewniła dziecku  jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości i rozwijania talentów.

Załączam pozdrowienia

Alicja Rakowiecka

Dyrektor Przedszkola

 Samorządowego nr 5 w Turku 

     

Oświadczenia dla Rodziców

Procedury dla Rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

 


 

Szanowni Rodzice!

Przekazujemy Państwu nadesłany specjalny list MEN i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w którym to, zachęca się Rodziców do zainstalowania aplikacji ProteGO Safe. jest to narzędzie pozwalające na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół i przedszkoli.

Prosimy o zapoznanie się.

20200821_protegosafe_listmenigis

20200818_protegosafe_listmenigis

20200821_aplikacjaprotegosafewspolnylistmenigis

 

 


 

 

Dziękujemy Przedszkolu Samorządowemu nr 6 w Turku za nominację, podjęliśmy wyzwanie. I tak 25 czerwca odbył się GASZYN CHALLENGE dla Wojtusia. Uczestniczyli w nim wszyscy pracownicy naszego przedszkola. Przekazaliśmy 145 złotych na ten szczytny cel.
Życzymy dużo, dużo zdrowia!!!

 

 

 


 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym otwarciem przedszkoli w okresie wakacyjnym:

LIPIEC – w dniach 01.07.2020’ –  31.07.2020’
Przedszkole Samorządowe nr 5, ul. Smorawińskiego 2
(dotyczy dzieci z Przedszkoli nr 4, 5, 7)

SIERPIEŃ –  w dniach 03.08.2020’ – 28.08.2020’
Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Stawickiego 7
(dotyczy dzieci z Przedszkoli nr 4, 5,7)

PROSIMY O ZADEKLAROWANIE CHĘCI ZAPISANIA DZIECKA DO WYBRANEGO PRZEDSZKOLA U NAUCZYCIELEK POSZCZEGÓLNYCH GRUP W TERMINIE DO 10 CZERWCA 2020’

Jednocześnie informuję, że Rodzice, którzy będą deklarować chęć przysłania dziecka do przedszkola otrzymają drogą elektroniczną deklarację uczęszczania do przedszkola, procedurę wraz ze stosownymi dokumentami, które trzeba będzie wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć do wybranego przedszkola poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej zamieszczonej przy przedszkolu do 19 czerwca 2020’.

PRZEDSZKOLA DZIAŁAJĄ W REŻIMIE SANITARNYM,
W ZWIĄZKU Z TYM LICZBA MIEJSC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ZDROWIA
I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO JEST OGRANICZONA.

 

 


 

 

Szanowni rodzice

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Turku nr 71/2020 z dnia 22.V.2020’,  działalność  Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku zostaje zawieszona do odwołania.
Poniżej, treść zarządzenia.

zarządzenie zawieszenia działalności przedszkola kontynuacja (1)

 

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

W związku z Zarządzeniem 64/2020 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 04 maja 2020r. w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli i żłobka Gminy Miejskiej Turek informujemy, że przedszkole zawiesza  swoją działalność do dnia 24 maja 2020r.(w załączeniu treść zarządzenia).

zarządzenie 64 zawieszenie działalnosci przedszkoli i żłobka (1)

 

 


 

 

Szanowni Państwo

Poniżej umieszczona jest lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Samorządowym nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku “Słoneczne”.

 

 

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

Kochane Dzieci

Życzymy Wam
aby te święta wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i  nadzieję.

Niech ten wyjątkowy czas zwycięstwa  nad śmiercią, zwycięstwa wiary nad zwątpieniem, odrodzenia optymizmu, utrzyma nasze nadzieje i marzenia w mocy.

 Niech radość wielkanocnego poranka będzie naszym udziałem, niech opromieni życie każdego z nas nadzieją ufnością i pokojem .

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola

 

 


 

 

Szanowni Państwo

Poniżej umieszczona jest lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Samorządowym nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku “Słoneczne”

 

Lista kandydatów

 


 

 

OGŁOSZENIE

dla Rodziców dzieci

uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją nie będzie możliwości sprawdzenia list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie udostępniona na stronie przedszkola www.przedszkole5.turek.pl w zakładce dla rodziców .

Zwracamy się również z prośbą o złożenie drogą elektroniczną na adres [email protected]  oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Turku „Słoneczne” i tym samym o rezygnacji z miejsca w przedszkolach wskazanych we wniosku – treść  oświadczenia poniżej.

W ten sam sposób powiadomimy Rodziców o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola.

Terminy rekrutacji pozostają bez zmian- są do wglądu na stronie przedszkola.

Oświadczenie jest do pobrania poniżej, należy je dostarczyć w terminie późniejszym, o czym poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Oświadczenie

 


 

 

Szanowni Rodzice !

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa i zmianami dotyczącymi prowadzenia kształcenia na odległość,  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od  dnia  25.03.2020′ wprowadzamy zmiany w organizacji pracy  Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku. Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania sposobu realizacji zadań szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. W sprawach dydaktyczno –wychowawczych prosimy o kontakt mailowy z wychowawcami grup.

                                                                                                    Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola
Alicja Rakowiecka

Wykaz  kontaktów mailowych  nauczycieli poszczególnych grup .

 1. [email protected] – grupa I
 2. [email protected] grupa IIa
 3. [email protected] – grupa II b
 4. [email protected] – grupa IIb
 5. [email protected] – grupa IIIa
 6. [email protected] – grupa IIIa
 7. [email protected] – grupa IIIb
 8. [email protected] – grupa IIIb
 9. [email protected] – grupa IVa
 10. [email protected] grupa IVa
 11. [email protected] – grupa IVa
 12. [email protected] –grupa IVb
 13. [email protected] – grupa IVb
 14. [email protected] – dyrektor i wicedyrektor

 

 


 

Szanowni Państwo !

 

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

(początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020 roku z późniejszym jego wydłużeniem do 10 kwietnia 2020 r.)

Realizacja procesu kształcenia  w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, o których mowa  w rozporządzeniu MEN .

 

 Drogi Rodzicu !

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, prosimy o stosowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 

Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

 

 

Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

 

Ważne!
Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

 

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

 

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

 

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

 

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

 

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

 

w których przebywasz.

w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

 

WAŻNE !

Odpłatność za przedszkole, w okresie zamknięcia placówki na skutek decyzji władzy publicznej  z powodu koronawirusa,  NIE BĘDZIE naliczana.

 

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

 Na stronie została umieszczona dla Państwa informacja w formacie PDF, na temat kształcenia na
odległość z uwzględnieniem higieny pracy dzieci oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
Proszę o zapoznanie się.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 


 

 

Szanowni rodzice !

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w  przedszkolu , przygotowaliśmy dla Państwa dzieci propozycję zabaw i zadań do wykonania.

Karty Pracy, zabawy, ćwiczenia  wraz z opisem znajdziecie państwo  na stronie internetowej przedszkola w  zakładce dla dzieci” ,odpowiednio z podziałem dla dzieci 3 i 4 – letnich oraz 5 i 6 – letnich.

Materiały te opracowane są  zgodnie z podstawą programową i zaplanowaną tematyką kompleksową,  będą systematycznie uzupełniane i udostępniane.

Pozdrawiamy

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniu 12 i 13 marca 2020r. (tj. czwartek i piątek) w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki. Od poniedziałku 16 marca 2020r. wychowankowie nie przychodzą do przedszkoli– zajęcia zostają zawieszone na 14 dni.

Proszę o zrozumienie i właściwe podejście do tego problemu, również od strony odpowiedzialności za innych.

 

 


 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku ogłasza nabór do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne w roku szkolnym 2020/2021

Pobieranie i składanie wniosków   od 17.02.2020r’ w godz. od 9.00 do 15.00 

Termin składania wniosków upływa 13.03.2020r’ o godz. 15.00

Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. Rok szkolny  2020/21

Zarządzenie Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21

Wykaz dokumentów

Klauzula informacyjna dla rodziców

Załącznik nr kryteria i wartość punktowa

Oświadczenie o wilodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

 


 

“GÓRA GROSZA”

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za włączenie się do akcji “Góra Grosza”organizowanej w naszej placówce . Dzięki Waszej hojności udało nam się zebrać 227 złotych i 41 groszy, które zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie. W imieniu dzieci, którym pomagamy, a także naszego Zespołu który pracuje nad akcją Góra Grosza, z serca dziękujemy.

 


 

Szanowni Rodzice

W dniu 16.01.2020’ (tj. czwartek), w godzinach dopołudniowych odbędzie się bal karnawałowy  dla dzieci pod hasłem:

„MUZYCZNY POCIĄG DOOKOŁA ŚWIATA”

Podczas balu wesoły maszynista Muzycznego Pociągu zabierze wszystkich przedszkolaków w podróż po najciekawszych zakątkach świata.
Odwiedzimy m.in. takie kraje jak: Irlandia, Rosja, Grecja, Chiny, Brazylia, USA.

Podczas balu będą wykonywane zdjęcia dla dzieci. Prosimy o przebranie w stroje karnawałowe.

 

 


 

Szanowni Rodzice

Dziękujemy za udział w prowadzonej na terenie przedszkola w dniach 07.01.2020’-10.01.2020’ zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy kwotę 288,24 złotych, którą przekazaliśmy do Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  mieszczącym się w MDK w Turku.

 

 


 

 


 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniu 08.11.2019′, tj. piątek, o godzinie 10.30 w naszym przedszkolu odbędzie się Poranek Patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości połączony z uroczystymi obchodami Jubileuszu 55 – lecia Przedszkola.

Prosimy o ubranie dzieci w stroje apelowe.

 

 


 

 

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

W dniu 14.X.2019’ (poniedziałek), obchodzimy „Piżama Party”. Prosimy o przebranie dzieci w piżamę oraz przyniesienie maskotki, poduszeczki lub innej przytulanki.
Dziękujemy

 


 

Drodzy Rodzice!

W związku z panującymi upałami  i wysoką temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza

Za wszystkie zmiany przepraszamy.

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

W związku z trwającą Ogólnopolską Akcją Protestacyjną, nauczyciele Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku ustalili:

1. Nie bierzemy udziału w uroczystościach organizowanych poza przedszkolem.

2. Organizujemy uroczystości przedszkolne z udziałem dzieci:

 

 


 

 

Ogłoszenie

 

SZANOWNI RODZICE

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Turku „Słoneczne”   informuje, że z dniem 27.04.2019 r.  akcja strajkowa pracowników oświaty została zawieszona.

W związku z powyższym  od dnia  29.04.2019 r. przywraca się  organizację pracy przedszkola obowiązującą do dnia 08.04.2019 r. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.00 do 17.00.

Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i zrozumienie.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

W związku z trwającą ogólnopolską akcją strajkową Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku
zaprasza wszystkich Rodziców na zebranie w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 16.00 w budynku przedszkola.

 

 


 

           OGŁOSZENIE          

Szanowni rodzice

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku informuje, że  w związku z nadal trwającym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli kontynuowana jest zmiana w organizacji pracy  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek. Wszystkie przedszkola Miasta Turku, będą czynne i będą sprawować opiekę nad wcześniej zgłoszonymi przez rodziców dziećmi. Placówki będą przyjmować tyle dzieci, dla ilu będą w stanie zapewnić bezpieczny pobyt. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem przedszkola.

Proszę śledzić na bieżąco informacje zamieszczane na stronach internetowych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

 


 

Szanowni Rodzice

 

W związku z przewidywaną od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolską akcją strajkową, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi w Turku „ Słoneczne” informuje,  że z uwagi na bezpieczeństwo dzieci od dnia 8 kwietnia 2019 r. do czasu zakończenia strajku wprowadza się zmiany w organizacji przedszkola.

W wyżej wymienionych dniach istnieje możliwość zorganizowania opieki dla dzieci w budynku przedszkola po uprzednim zgłoszeniu do wychowawcy grupy do dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

 


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

W dniu 02.04.2019 r. o godzinie 16.00 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku
zaprasza wszystkich Rodziców na zebranie.

 

 


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w czasie wakacji czynne będą następujące przedszkola:

Lipiec – Przedszkole Samorządowe nr 7, ul. Wyzwolenia 1 A

Sierpień – Przedszkole Samorządowe nr 5, ul. Gen. Smorawińskiego 2

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku ogłasza nabór do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne w roku szkolnym 2019/2020
Pobieranie i składanie wniosków

od 01.02.2019r. w godz. od 9.00 do 15.00

Termin składania wniosków upływa 15.03.2019r. o godz. 15.00

Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów

Kryteria

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku  informuje, o konieczności złożenia przez rodzica dziecka  już uczęszczającego do   Przedszkola  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2019/2020
Pobieranie i składanie deklaracji u nauczycielek grup w terminie

od 23.01.2019r. do 31.01.2019 r.

 

 


 

 

Informacja

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w im. Turku informuje, że  od 01.01.2019r. ulega zmianie forma regulowania płatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wpłaty proszę  regulować  przelewem na konto bankowe  Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku;

Nr konta; 77 1090 1229 0000 0001 1526 0017

w tytule należy wpisać ;

Opłaty należy wpłacać w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego. Datą uiszczenia opłaty jest data wpływu opłaty na konto przedszkola. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat Rodzic  zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowej wysokości.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie i zwrot oświadczenia  zobowiązującego do dokonywania płatności za przedszkole u nauczyciela w grupie do dnia 18.12.2018r.

Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu  – dostępna  będzie u intendenta przedszkola.

 


 

OGŁOSZENIE     

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Turku „ Słoneczne” informuje,
że w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor przedszkola dokonał zmian
w § 3 ust.2 obowiązującego regulaminu korzystania ze stołówki.
Od 01.02. 2019 r. obowiązywać będzie dzienna stawka żywieniowa :

– śniadanie – 2,10zł

– obiad- 3,50zł

– podwieczorek  –  1,40 zł

 


 

Zarządzenie 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Turku  „Słoneczne”
z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w regulaminie  korzystania ze stołówki przedszkolnej
obowiązujących od 1 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)  w zw. z   art. 52 ust. 12 ustawy z 27 października  2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  z  2017 r. poz. 2203 ze zm.), w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Turku.


§1

Dokonuje się zmiany w § 3 ust.2 obowiązującego regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej, który otrzymuje brzmienie :

 1. Opłata za posiłki wynosi:

–   śniadanie  – 2,10 zł,

–   obiad  – 3,50 zł,

–   podwieczorek   – 1,40 zł.”

§2

Zarządzenie niniejsze podlega udostępnieniu  na tablicy ogłoszeń  w holu przedszkola  i na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole5.turek.pl

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 


 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniu 10.09.2018′ (tj.poniedziałek) o godzinie 16.00
odbędzie się zebranie z Rodzicami.

Zapraszamy

 


 

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice! Informujemy, że w dniu 30.08.2018′ tj. czwartek o godzinie 15.15 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do naszego przedszkola. Serdecznie zapraszamy na wspólną zabawę dzieci razem z rodzicami.

 


 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniu 21.VI.2018’ odbędzie się:

Godzina: 15.00

–  UROCZYSTE PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

–  POŻEGNANIE SZEŚCIOLATKÓW

Godzina: 15.30

 – FESTYN RODZINNY dla wszystkich dzieci i rodziców naszego przedszkola, który  poprowadzi WYTWÓRNIA ZABAWY „NIEBO”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO MAMO, TATO BAW SIĘ ZE MNĄ


 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Inspektor Danych Osobowych

    e-mail: [email protected]

 


 

Drodzy Rodzic!

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji „GÓRA GROSZA 2017’”.
Dzięki waszej hojności zebraliśmy 10.130 monet o różnym nominale, na łączną kwotę 341,58 złotych.
Pieniądze zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” w Warszawie.

 


 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku ogłasza nabór do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne w roku szkolnym 2018/2019
Pobieranie i składanie wniosków  od 07.02.2018r. w godz. od 9.00 do 15.00

Termin składania wniosków upływa 16.03.2018r. o godz. 15.00

Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018

Zarządzenie

 


Szanowni Rodzice!

W dniach 08.-12.I.2018’ w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach
26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zebraliśmy 396.18.
Kwota ta, w całości została przekazana do sztabu WOŚP mieszczącym się
w Miejskim Domu Kultury w Turku. Za zbiórkę pieniędzy w tym roku odpowiedzialne były nauczycielki:
pani Magda B. i pani Beata B.
Wszystkim Rodzicom i dzieciom serdecznie dziękujemy!

 

 


 

 

18 Edycja Góry Grosza

27 listopada rozpoczęliśmy w  naszym przedszkolu akcję zbierania monet na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które z różnych przyczyn nie wychowują się w swojej rodzinie. Akcja organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie, a na terenie naszej placówki zbiórkę prowadzą dzieci i nauczycielki z oddziału „Serduszka”.
Zachęcamy rodziców i dzieci do wsparcia naszej akcji.
“Jeden grosz znaczy niewiele
ale góra grosza jest największa
na świecie”

 

 


Szanowni Rodzice!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ 04.09.2017’ (PONIEDZIAŁEK)

Serdecznie zapraszamy


Ogłoszenie

Szanowni rodzice, w dniu 30.08.2017’ o godzinie 15.30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci trzy letnich. Serdecznie zapraszamy na wspólną zabawę dzieci razem z rodzicami.

 


Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku ogłasza nabór do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne w roku szkolnym 2017/2018
Pobieranie i składanie wniosków

od 03.04.2017 r. w godz. od 9.00 do 15.00

Termin składania wniosków upływa

 1. 14.04.2017r. o godz. 15.30

Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

 

Terminy rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 


 

Szanowni Rodzice dzieci  przystępujących
do rekrutacji w roku szkolnym  2017 /2018

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku  informuje rodziców  dzieci , którzy  pragną przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, że w związku z brakiem  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli nie  możemy przystąpić do rekrutacji.

Informacje o terminie i zasadach rekrutacji  na rok 2017/2018 umieścimy niezwłocznie po podpisaniu w/w rozporządzenia na naszej stronie internetowej w zakładce „dla rodziców”,  oraz w przedszkolu na drzwiach wejściowych i tablicach informacyjnych dla rodziców .

Prosimy śledzić  naszą stronę  i stronę BIP Urzędu Miasta Turku .

Za zaistniałą sytuacje przepraszamy .

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku

 

 


 

WOŚP 20172

 


Szanowni  Rodzice!

W dniu 18 stycznia (tj. środa) odbędzie się w naszym przedszkolu Bal Karnawałowy pod hasłem „Królestwo Lodu”.
Zabawę zaczynamy o godz. 9.30.

Będą również robione zdjęcia grupowe i indywidualne.
Prosimy o stosowne przebranie dzieci.

 


Drodzy Rodzice!

Na konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców ogłoszony przez nasze Przedszkole „Ja i mój Miś” wpłynęło osiemdziesiąt siedem prac. Jury miało trudny wybór, ponieważ wszystkie prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem wykonania i inwencją twórczą. W rezultacie przyznano jedno Grand Prix, dwadzieścia siedem nagród i wyróżnień. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało upominek. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 25 listopada, kiedy to obchodzony jest „Światowy Dzień Misia Pluszowego”.
Wszystkim rodzicom i dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

 


 

„Książki to są Twoi najlepsi przyjaciele,
nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”
                                                     Jan Rak

 

Nasze przedszkole jest jednym z osiemnastu placówek  w województwie wielkopolskim które zakwalifikowało się do projektu edukacyjnego „ Walizki wyobraźni” Fundacji Serdecznik, którego celem jest promocja czytelnictwa pośród najmłodszych czytelników.

W ramach projektu przedszkole otrzymało kolorową walizkę pełną ciekawych, nietypowych książek i skarbów w postaci akcesoriów edukacyjnych,  które pozwolą nam  rozwijać wyobraźnię dzieci poprzez książki.

W związku z projektem zaplanowano spotkania dzieci wraz z  rodzicami w utworzonym w przedszkolu Lokalnym Klubie Czytelniczym zwanym „ Bajkowymi  podróżami”. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, terminy zostaną podane na plakacie wywieszonym w przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy

 


 

Szanowni Rodzice!

Dnia 29.XI.2016’, tj. wtorek, odbędzie się w naszym przedszkolu „ANDRZEJKOWY DZIEŃ MAGII”. Dzień ten, będzie pełen zabaw w towarzystwie czarodziejów, czarownic i wróżek.
Prosimy o stosowne przebranie dzieci.

Dziękujemy

 


Szanowni Rodzice!

W ramach „Tygodnia Pluszowego Misia”, który odbędzie się
w dniach 21.XI. – 25.XI. 2016’ ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt.”Mój Miś”. Prace, wykonane techniką dowolną,  prosimy o dostarczenie do dnia 23 listopada.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się
w „Dniu Pluszowego Misia”, tj. 25 listopada.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

                 Tydzień Pluszowego Misia

Poniedziałek 21.11.2016r.

Temat dnia: „Miś-mój mały przyjaciel”

( prezentacja swoich misiów przy muzyce)

Wtorek 22.11.2016r.

Temat dnia: „ Pieczemy misiowe ciasteczka”- zajęcia kulinarne

Środa 23.11.2016r.

Temat dnia: Bal z misiem

Czwartek 24.11.2016r.

Temat dnia: Teatrzyk w wykonaniu nauczycielek pt.” Złotowłosa i trzy misie”

Piątek 25.11.2016r.

Temat dnia: „Święto Pluszowego Misia”
-ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Mój Miś

 

 


 

Szanowni Rodzice

             Informujemy, że zebranie z Rodzicami odbędzie się w dniu 08.września (czwartek) o godz. 16.00. Po zebraniu ogólnym z p.Dyrektor odbędą się zebrania grupowe w poszczególnych salach.

 Serdecznie zapraszamy

 

 


 

 

DZIEŃ DZIECKA

Szanowni Rodzice, informujemy, że w dniach 30.V.-03.VI.2016’ w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Turku organizowany jest cykl zajęć z okazji Dnia Dziecka.

Poniedziałek 30.V. – „Dzielny kogut Maniek”, wycieczka do kina „Tur” na seans filmowy dla dzieci ze starszych grup (prosimy rodziców o strój adekwatny do warunków pogodowych).
Wyjątkowo tego dnia śniadanie o
7.30
Wyjście do kina o 8.00

Wtorek 31.V. – zajęcia plastyczne „Świat oczami dziecka”

Środa 01.VI. – „Dzień Dziecka” – gry i zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym (prosimy rodziców o strój adekwatny do warunków pogodowych).

Czwartek 02.VI. – przedszkolna olimpiada sportowa (prosimy rodziców o strój sportowy).

Piątek 03.VI. – teatrzyk , dyskoteka.

04.VI 2016r. (sobota) od godziny 14.00 zapraszamy na MIEJSKO GMINNY DZIEŃ DZIECKA I RODZINY który odbędzie się na stadionie 1000 – lecia w Turku

 

 

 


 

 

             OGŁOSZENIE         

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
w Turku ogłasza nabór do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne w roku szkolnym 2016/2017
Pobieranie i składanie wniosków

od 29.02.2016r. w godz. od 9.00 do 15.00

Termin składania wniosków upływa

dn. 25.03.2016r. o godz. 15.30

    Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W TURKU

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

 


 

Ogłoszenie

Drodzy rodzice, informujemy, że dnia 04.II. 2016’ (tj. czwartek) w naszym przedszkolu odbędzie się

BAL KARNAWAŁOWY

              Prosimy o przebranie dzieci.

 

 

 


 

Szanowni rodzice!

W dniach od 04. – 08.I. 2016’ w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach
24 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Zebraliśmy 177,79 zł

Kwota ta w całości została przekazana do sztabu WOŚP w Turku (Miejski Dom Kultury).

Serdecznie dziękujemy rodzicom jak i dzieciom za zaangażowanie.

Desktop4

 


 

 

Drodzy Rodzice!

W dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci trzyletnich.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniu 2 czerwca 2015 r. w naszym przedszkolu odbędzie się „Festyn rodzinny dla dzieci i rodziców naszego przedszkola z okazji Święta Rodziny,  Jubileuszu 50 – lecia Przedszkola i nadania imienia „Słoneczne” pod hasłem:

„Mamo, tato jak to dobrze, że dziś razem bawimy się…”

Harmonogram Uroczystości:
Godz. 15.30 –  16.00
„Pasowanie na przedszkolaka” (uroczystość odbędzie się na placu zabaw przedszkola)
Od godz. 16.00 Festyn Rodzinny dla dzieci i rodziców naszego przedszkola
– występ artystów teatru lalek „Pinokio”
– zabawa przy muzyce Dance
– zabawy i konkursy : tańce-wyginańce, zabawy z chustą animacyjną, magiczny kapelusz
z zadaniami
– tor przeszkód, szalone kulki, konkursy dla dzieci i rodziców (golenie taty)
– balonowe ZOO
– pokaz baniek mydlanych
– stoiska gastronomiczne (degustacja bezpłatna)

Podczas festynu opiekę nad dziećmi sprawują rodzice.

 


 

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi w Turku ogłasza nabór do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne w roku szkolnym 2015/2016
Pobieranie i składanie wniosków

od 02.03.2015r. w godz. od 9.00 do 15.00

Termin składania wniosków upływa

dn. 20.03.2015r. o godz. 15.30

    Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA 2015/2016

Terminy rekrutacji 

Kryteria rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wykaz dokumentów


Drodzy Rodzice!

Dziękujemy za udział w akcji “Weź ciasteczko – wrzuć pieniążka”. Zebrane pieniądze w kwocie 1127,59 zł. zostały przekazane na konto fundacji.


 

Szanowni Rodzice!

Chcemy pomóc chorej Ismence! Akcja rozpoczyna się 1.02.2015 r. Pieniążki zbieramy w grupach. Ismenka to absolwentka naszego przedszkola. Od niedawna wiemy, że jest bardzo chora. Ta choroba to białaczka, która wymaga długotrwałego i kosztownego leczenia.
Uprzejmie prosimy o włączenie się do akcji zbierania pieniędzy.
                                                 „Weź ciasteczko – wrzuć pieniążek”
Można też wpłacać 1% podatku na konto:
Organizacja Pożytku Publicznego Numer KRS 0000023852
Hasło: „ISMENA BĄK
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu PKO S.A. IV Odział Poznań  72124032201111000035286598

 

DSC05206

 

Z góry dziękujemy i na konto ISMENKI pieniążki przekażemy.


 

W dniach 07.01 – 09.01.2015 r. w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach
23 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Zebraliśmy kwotę 274,98 zł.
Kwota ta w  całości została przekazana do sztabu WOŚP w Turku (Miejski Dom Kultury).

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za włączenie się do akcji!


 

 OGŁOSZENIE

13 stycznia 2015r. (tj. wtorek) odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci. Prosimy o przebranie w stroje karnawałowe.

 


 

 

Szanowni Rodzice!

Z dniem 17.XI.2014r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego dla dzieci 3-6 letnich „Strażak”. Realizacja projektu będzie trwała cały rok szkolny 2014/ 2015.
Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Zebranie dla rodziców odbędzie się 04.09.2014r. o godz.15.30.

Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 OGŁOSZENIE

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku informuje, że umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 będą podpisywane
z rodzicami dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i nowoprzyjętych w terminie : od 25.08.2014 r. do 29.08.2014 r. w godzinach od 9.00 w kancelarii dyrektora przedszkola.
Informujemy, że warunkiem korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 jest aktualna umowa podpisana z dyrektorem przedszkola.

 

 


 

Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej – rady dla rodziców

 

 

 1. Adaptacja dziecka do przedszkola może być dla niego trudnym doświadczeniem. Dotychczas przebywało pod opieką rodziców, teraz znalazło się wśród obcych osób, w dużej grupie rówieśników. Obawa przed rozłąką i nieznanym mogą spowodować pojawienie się u niego różnych uczuć: lęku, zagubienia, strachu, złości, smutku. Trzeba pamiętać, że takie odczucia są u dziecka jak najbardziej naturalne, i należy dać maluchowi czas na przystosowanie się do nowej sytuacji.
 2. Ważne jest nastawienie rodziców do pójścia dziecka do przedszkola, ich stosunek do samej placówki (zwłaszcza jeśli dotyczy to zmiany na inną) i wychowawców. Jeśli będzie on pozytywny, wówczas dziecko poczuje się bezpieczniej, będzie wiedziało, że rodzice akceptują przedszkole, i jemu też wyda się ono miejscem bardziej przyjaznym niż w przypadku, gdy rodzice okazują negatywne odczucia wobec placówki i kadry nauczycielskiej.
 3. Przygotowując dziecko do pójścia do przedszkola, rodzice powinni starać się wcześniej zmniejszyć  zależność emocjonalną między sobą a maluchem, np. częściej i na dłużej zostawiać pociechę pod opieką innych osób (babci, dziadka, wujka czy cioci).
 4. Należy szanować uczucia dziecka, zwłaszcza  jeśli nastąpiła zmiana przedszkola. Maluch może mieć trudności z zaakceptowaniem tej zmiany, trzeba dać mu czas na oswojenie się  z nową sytuacją, wspierać go. Warto dużo z nim rozmawiać i wyjaśnić powody zmiany placówki.
 5. Jeżeli to możliwe, dobrze jest posłać dziecko do nowego przedszkola lub przenieść do innej placówki od początku  roku szkolnego. Istnieje wtedy szansa, że w grupie znajdą się też inne nowe przedszkolaki i maluch nie będzie czuł się wyobcowany.
 6. Jeżeli rodzice postanowili przenieść dziecko do innej placówki, to muszą być konsekwentni w podjętej decyzji. Nie wolno obiecywać maluchowi, że jeśli mu się nie spodoba, to wróci do dawnego  przedszkola. Podjęta decyzja powinna być ostateczna, by dziecko  miało jasność sytuacji.
 7. Ważnym zadaniem dla rodziców jest nauczenie pociechy jak  największej samodzielności, m.in. w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, spożywaniu posiłków, rozbieraniu się i ubieraniu. Dziecko nie jest wtedy skazane na ciągłe proszenie o pomoc nauczyciela, czuje, że samo dużo potrafi, co wzmacnia jego poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa. Warto okazywać radość z każdego przejawu samodzielności u malucha i chwalić go za to.
 8. Dobrze jest wcześniej przyzwyczajać pociechę do kontaktów z innymi dziećmi, zwłaszcza z grupami dziecięcymi. Można np. uczęszczać do klubu malucha na zajęcia przedprzedszkolne albo odwiedzać place zabaw. Dziecko ma wówczas okazję pobyć w większej grupie rówieśniczej, uczyć się współdziałania, doświadczyć wspólnych zabaw, czekania na swoją kolej itp.
 9. Można też wcześniej przyzwyczajać dziecko do rytmu dnia przedszkolnego, np. planując posiłki czy drzemkę w domu w tych samych godzinach co w przedszkolu.
 10. Pomocne okażą się książeczki dla dzieci o tematyce związanej z pójściem do przedszkola lub bajki terapeutyczne, jeżeli malucha czeka zmiana placówki – warto czytać je dziecku wcześniej. Rodzice mogą też opowiadać, jak to było, gdy sami uczęszczali do przedszkola, i zachęcać malucha do zadawania pytań, wyrażania swoich uczuć czy wątpliwości związanych z nową sytuacją. Trzeba go zapewniać, że z każdym problemem może się zwrócić do rodziców, którzy rozumieją jego emocje. Nie wolno krytykować dziecka za to, że odczuwa lęk przed przedszkolem, należy okazywać wsparcie i wyrozumiałość.
 11. Rodzice muszą być konsekwentni w słowach i czynach, nie mogą zmieniać zdania. Powinni wspierać dziecko w jego działaniach, zwłaszcza samoobsługowych, stawiać wymagania, zachęcać do kontynuowania rozpoczętej czynności i chwalić za wysiłek.
 12. Nigdy nie wolno wychodzić z placówki bez pożegnania ani uciekać ukradkiem. Dziecko musi widzieć, że rodzic wychodzi, i wiedzieć, o której po nie wróci.
 13. Należy żegnać się z dzieckiem w szatni krótko, bez przeciągania, gdyż maluchowi jest wtedy trudniej się rozstać.
 14. Jeśli jedno z rodziców bardziej przeżywa rozstanie z dzieckiem, wówczas na początku do przedszkola może je odprowadzać drugi z opiekunów.
 15. Nie należy ulegać dziecku, gdy płaczem lub krzykiem chce wymusić na nas powrót do domu. Jeśli rodzic raz ustąpi, maluch będzie próbował ponownie wykorzystać sprawdzone metody.
 16. Nie wolno okazywać dziecku swojego zdenerwowania, lęku czy smutku. Trzeba pokazać maluchowi radość z faktu, że idzie do przedszkola, pożegnać go i powitać z uśmiechem.
 17. Jeśli dziecku będzie raźniej, może zabrać z domu ulubioną przytulankę – maskotkę, kocyk, poduszkę, coś, z czym jest emocjonalnie związane. Będzie się czuło bezpieczniej, mając przy sobie ulubioną rzecz z domu.
 18. Rodzice powinni zarezerwować więcej czasu na odprowadzenie dziecka do przedszkola, aby nie robić tego w pośpiechu, by maluchowi nie udzieliło się ich zdenerwowanie.
 19. Należy dotrzymywać słowa, zwłaszcza dotyczącego pory odebrania malucha z placówki. Rodzice powinni punktualnie zjawić się w przedszkolu, dziecko na nich czeka. Niedotrzymanie słowa może osłabić jego zaufanie do opiekunów.
 20. Dobrze, jeśli dziecko może regularnie uczęszczać do przedszkola (jeśli nie choruje). Jest to ważne ze względu na realizowany program dydaktyczny oraz zachowanie ciągłości kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem. Długie nieobecności powodują trudności z przyswajaniem wiedzy, poza tym maluch musi na nowo odbudowywać kontakty koleżeńskie.
  1. Nie należy zmuszać dziecka do opowiadania, jak minął mu dzień w przedszkolu, zwłaszcza zaraz po  wyjściu z placówki. Maluch może potrzebować czasu, by samemu zacząć opowiadać o nowym miejscu.
  2. Ważne, by rodzice brali udział w uroczystościach przedszkolnych. Dzięki temu dziecko wie, że przedszkole to miejsce ważne zarówno dla niego, jak i jego rodziców.
  3. Trzeba pamiętać o uczestniczeniu w zebraniach, ponieważ dotyczą one ważnych kwestii z zakresu funkcjonowania dziecka oraz grupy przedszkolnej.
  4. Jeżeli rodzice zauważą, że ich dziecko przeżywa trudności, jest smutne lub agresywne, powinni porozmawiać z nauczycielem. Wspólnie łatwiej rozwiązać problemy wychowawcze, pomóc maluchowi w kłopotliwych sytuacjach.
  5. Warto uczęszczać na „drzwi otwarte” i zajęcia adaptacyjne w placówce. Jeśli dziecko dołącza do grupy przedszkolnej w ciągu roku szkolnego, dobrze jest wcześniej zaznajomić je z nowym miejscem. Dyrekcja organizuje uroczystości, na które mogą przyjść rodzice z dzieckiem, można odwiedzić przedszkolny plac zabaw w czasie, gdy przebywają na nim dzieci – to wszystko ma pomóc maluchowi poznać nowe miejsce, nowych nauczycieli, nowe dzieci, oswoić się z nową sytuacją, dać poczucie bezpieczeństwa.
  6. Nie należy podejmować pochopnej decyzji o wypisaniu dziecka z przedszkola, jeśli adaptacja przedłuża się i występują trudności. Warto najpierw skontaktować się z nauczycielem i dyrekcją w celu wyjaśnienia problemu oraz podjęcia wspólnych prób pomocy dziecku.

 


Drodzy Rodzice!

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

Mowa dziecka 2,5 – letnich
1. Pojawia się jakość wypowiedzi, zdania krótkie
2. Opowiada o zdarzeniach „tu i teraz”
3. Potrafi mówić i słuchać prowadząc rozmowę
4. Zna ok. 1000 słów
5. Zanim osiągnie 3 r.ż osoby spoza najbliższej rodziny powinny w większości wypadków zrozumieć malucha, który jeszcze myli głoski

Mowa dzieci 3 – letnich
1. Pojawiają się kilkuwyrazowe zdania
2. Nadal pojawia się wiele agramatyzmów
3. “Myśli głośno” mówiąc także do siebie
4. W trudnych wyrazach może opuszczać głoski, zamieniać ich kolejność lub zastępować innymi, np. zupa miodowa, klaktol
5. Prawidłowo wymawia samogłoski ustne : a, o, i, u, e, y oraz nosowe ą, ę
6. Głoski s, z, c, dz oraz sz, ż, cz, dż mogą być zastępowane przez ś, ź, ć, dź
7. Głoska r może być zastępowana przez l lub j
8. W tym okresie zaledwie 2,9 % dzieci mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym
9. Wymawia prawidłowo wszystkie samogłoski oraz spółgłoski :p, b, m ( pi, bi, mi ), f, w ( fi, wi ), t, d, n, ń, l ( li ), ś, ź, ć, dź, k, g ( ki, gi ) ch, j, ł
Mowa dzieci 4 – letnich
1. Rozumie i wykonuje nasze polecenia, także te, które zawierają przyimki: na, pod, za, obok, itp.. Potrafi mówić o przyszłości i przeszłości
3. Pojawia się zaciekawienie poprawnością językową
4. Wymawia prawidłowo głoski s, z, c, dz ( nie powinny być one wymawiane z językiem między zębami )
5. Głoska r może być jeszcze wymawiana jako l
6. W tym okresie ok. 5% dzieci mówi poprawnie pod względem dźwiękowym
Mowa dzieci 5 – letnich
1. Wypowiedzi są wielozdaniowe, uwzględnia w nich kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe
2. Głoski sz, ż, cz, dż oraz r są już wymawiane prawidłowo chociaż w mowie spontanicznej mogą być jeszcze zamieniane odpowiednio na s, z, c, dz oraz l
3. Obserwuje się fakty hiperpoprawności np. głoska r jest wymawiana także tam, gdzie należałoby artykułować głoskę l ( krór, rustro, rew )

Mowa dzieci 6 – letnich
1. Wymowa powinna być prawidłowa pod względem artykulacyjnym
2. Czasami mogą być problemy przy spontanicznym wymawianiu sz, ż, cz, dż oraz r
3. U około 30% dzieci w tym wieku występują zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – rady dla rodziców:
Co powinni, a czego nie powinni robić rodzice, aby wspomagać rozwój mowy dziecka?
Oto najważniejsze zalecenia:
Tak postępujmy
1.Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie podnośmy głosu, zwracając się do niego.
2.Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, używajmy prostych zwrotów, modulujmy własny głos.
3.Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie, starajmy się rozszerzyć jego wypowiedź, dodając jakieś słowa.
4.Mówmy dziecku, co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym.
5.Mówmy do dziecka, zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz – będzie miało okazję do obserwacji pracy artykulatorów.
6.Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego.
7.Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć.
8.Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami, prosimy pediatrę o ustalenie przyczyny.
9.Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.
10.Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy na pamięć.
11.Oglądajmy z dzieckiem obrazki, nazywajmy przedmioty i opisujmy sytuacje prostymi zdaniami.
12.Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne.
13.Rysujmy z dzieckiem, mówmy co kreślimy – “…teraz rysujemy kotka. To jest głowa, tu są oczy, nos…”. Zachęcajmy dziecko do wypowiedzi nt. rysunku.
14.Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe dla wieku dziecka. Komentujmy wydarzenia pojawiające się na ekranie, rozmawiajmy na ich temat.
15.Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Wybierajmy do zabaw właściwą porę.
16.Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia (nie zmuszajmy!); chwalmy je za każdy przejaw aktywności werbalnej; dostrzegajmy każde, nawet najmniejsze, osiągnięcie, nagradzając je pochwałą.
17.Dołóżmy wszelkich starań, aby rozmowa z nami była dla dziecka przyjemnością.
18.Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, skonsultujmy się z logopedą.
19.Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), koniecznie zapewnijmy mu opiekę lekarza specjalisty, ponieważ wady te są przyczyną zaburzeń mowy.

Tego nie róbmy
1.Unikajmy podawania dziecku smoczka typu “gryzak”, zwracajmy uwagę, aby dziecko nie ssało palca. Następstwem tych niepożądanych zachowań mogą być wady zgryzu, które prowadzą do wad wymowy, np. wymowa międzyzębowa.
2.W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień i spieszczeń (języka dziecinnego), dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego słowa.
3.Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu, a w następstwie do dyslalii lub niemoty.
4.Nie gaśmy naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, lecz słuchajmy uważnie wypowiedzi, zadawajmy dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.
5.Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo. Niech z naszego języka znikną słowa: “Powtórz ładniej”, “Powiedz lepiej”. Wychowanie językowe, to nie tresura.
6.Nie zawstydzajmy, nie karzmy dziecko za wadliwą wymowę.
7.Nie zmuszajmy dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Często prowadzi to do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.
8.Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.


Drodzy Rodzice!

Jak ustrzec dziecko przed przeziębieniem… kilka dobrych rad.

Zbliża się jesień – czas ten kojarzy się nam nie tylko z chłodnymi, deszczowymi dniami, lecz także z okresem przeziębień i zwiększonej zachorowalności na grypę. Organizm naszego dziecka nie jest odporny na różnego rodzaju bakterie i wirusy, dlatego też musimy postarać się go wzmocnić. Proponujemy kilka sprawdzonych sposobów:

Życzymy zdrowia wszystkim dzieciom i rodzicom!