Przedszkole nr 5 w Turku

w naszym przedszkolu posiłki przygotowywane są tylko z naturalnych składników

Jesienna pogoda

Miniony tydzień był okazją do wielu eksperymentów i doświadczeń, a także obserwacji przeprowadzanych w naszym przedszkolu. Dotyczyły one m.in. niezwykle trudnego zjawiska ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi. Dzieci odkryły, że Ziemia jest ruchoma, dowiedziały się skąd się bierze dzień i noc oraz pory roku. Zdobyły wiadomości na temat Układu Słonecznego i obecnych w nim planet. Układały je w kolejności od Słońca i porównywały ich wielkości.
Poprzez różnorodne zabawy przedszkolaki poszerzyły też swoją wiedzę na temat chmur, ich rodzajów i procesu ich powstawania. Prowadziły doświadczenia, sprawdzając co pływa a co tonie. Dzieci dowiedziały się, skąd się bierze deszcz, a zabawy z wodą pozwoliły przedszkolakom na doskonalenie motoryki małej, ważnej na etapie przygotowania do pisania.
Opowiadanie o tacie spędzającym deszczowy dzień z dzieckiem stało się wstępem do wprowadzenia w grupie starszaków litery: T,t, którą dzieci utrwaliły dzięki różnym ćwiczeniom polisensorycznym i pracom plastycznym.
Na koniec tygodnia dzieci tworzyły kalendarz pogody, aby obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Dzięki kalendarzowi przedszkolaki utrwaliły także dni tygodnia i symbole pogody.