Przedszkole nr 5 w Turku

w naszym przedszkolu posiłki przygotowywane są tylko z naturalnych składników

O przedszkolu

 

Nasza placówka jest przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim swoim wychowankom na miarę ich indywidualnych możliwości. Dzieci wzrastają w atmosferze wzajemnej życzliwości i wrażliwości.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00

 

 


Nasze motto:

“Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”.
S. Szuman

 


Misja przedszkola:

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 


Wizja przedszkola:

Cele ogólne:

 


Standard naszego przedszkola

Kadra pedagogiczna jest wysoko wykfalifikowana: posiadająca stopnie specjalizacji zawodowej oraz dodatkowe uprawnienia, uczestniczy w wielu kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego.

 


Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 


Współpraca

Przedszkole współpracuje z instytucjami wzbogacającymi wiedzę dzieci: