Przedszkole nr 5 w Turku

w naszym przedszkolu posiłki przygotowywane są tylko z naturalnych składników

W marcu jak w garncu

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie. Podkreślaliśmy nieprzewidywalność wiosennej pogody, również na podstawie przysłów i powiedzeń o wiośnie. Podczas pobytu na placu przedszkolnym obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę i wiosenną pogodę. Dzieci również brały aktywny udział w zabawach badawczych z wodą. Samodzielnie stawiały hipotezy dotyczące powstawania deszczu, czynnie uczestniczyły w eksperymentach nt. „co się rozpuszcza w wodzie” i „co się nie rozpuszcza w wodzie”.
Dzieci starsze poznały literę „w” na przykładzie wyrazu wazon i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze. Tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, również z towarzyszeniem piosenek.